UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Bezpečnostní audit

Ukázka prací

Bezpečnostní audit pozemních komunikací

Bezpečnostní audit je ve významné části Evropy uplatňován jako preventivní nástroj pro zvýšení bezpečnosti provozu již od poloviny 90. let. V České republice se o této problematice hovoří již od roku 1995. V roce 2000 byl ukončen projekt vědy a výzkumu "Bezpečnostní audit pozemních komunikací" č. CE803110003. Bezpečnostní audit je zařazen mezi klíčové preventivní nástroje Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, kterou přijala vláda ČR v roce 2004 pro plnění základního cíle - snížení nehodovosti v roce 2010 na 50% roku 2002.

CDV připravilo za pomoci několika dalších expertů z oblasti bezpečného navrhování pozemních komunikací systém školení. V souladu s metodikou byly vypracovány přednášky a na školení byli pozváni zkušení odborníci z celé republiky. Významným kritériem pro výběr účastníků byla odborná úroveň a také délka praxe při řešení nehodových lokalit.

Cílem systému školení je nejen vybudovat síť kvalitních bezpečnostních auditorů v České republice (v současné době jsou v Moravskoslezském kraji tři certifikování bezpečnostní auditoři - pozn. UDIMO), ale také informovat odbornou, ale i širší veřejnost o prospěšnosti a v neposlední řadě i o potřebě vykonávání bezpečnostních auditů.

[Ing. Zděněk Hrubý (CDV) - Silniční obzor říjen 2006]

Zpět

Osvědčení - Bezpečnostní audit Ing. Pavel Roháč

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu