UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Dopravní průzkumy a statistiky

Ukázka prací

Dopravní průzkumy

Intenzity dopravy, směrování vozidel, počty parkujících, doby zdržení a další údaje jsou základním dopravně inženýrským podkladem pro návrh a posouzení dopravních staveb.

Nabízíme provedení a vyhodnocení všech dopravně inženýrských průzkumů např.:


Směrový průzkum

- zjištění dopravních vztahů, tranzitu, vnější a vnitřní dopravy

Profilový průzkum

- zjištění intenzit dopravy na komunikaci (pro potřeby kalibrace, variací dopravy atd.)

Křižovatkový průzkum

- zjištění pohybů v křižovatkách

Průzkum parkování


- zjištění doby zdržení vozidel, obratovosti
- zjištění počtu parkujících, variace vytíženosti parkovišť

Anketní průzkum domácností

-zjištění mobility obyvatel a přepravních vztahů
- zaměřený na spokojenost uživatelů

Kartogram křižovatky
Dopravní průzkum
Graf zdržení na parkovišti

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu