UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Generální dopravní plány

Ukázka prací

Generální dopravní plány jsou důležitým územně plánovacím podkladem.

Tyto jsou zpracovávány pro území jednotlivých měst a krajů. Firma UDIMO má dlouholeté zkušenosti ve zpracovávání koncepčních materiálů.

Tyto obsahují průzkumy, analýzu stávajícího stavu, hodnocení, stanovení dlouhodobé koncepce, střednědobý plán rozvoje a prioritní řešení největších nedostatků v dopravní síti.

Při řešení je vhodné posuzovat výhledové stavby za pomocí nástroje modelování dopravy a stanovení prognózy vývoje dopravy.

Zpracování generálních plánů je významnou součástí při plánování menších i investičně náročných staveb, které jsou koncepčeně sjednoceny k dosažení vysoké účinnosti při realizaci souboru opatření.

Zpět

Generely UDIMO

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu