UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Modelování a prognóza dopravy

Konference
Modelování a prognóza dopravy

OSTRAVA 10. 2. 2011

Témata:

[Ing. Petr Macejka]
1, Modelování automobilové a cyklistické dopravy v městském prostředí
Téma se zaměřilo na ukázku městského dopravního modelu, z čeho se skládá model a jak jej lze uplatnit při posuzování územních plánů měst.

[Ing. Marián Gogola, PhD]
2, Modelovanie verejnej osobnej dopravy v mestskom prostredí
Prednáška je zameraná na ukážku modelovanie prepravných vzťahov v oblasti verejnej osobnej dopravy, či už z pohľadu samosprávy, dopravcu alebo samotného cestujúceho. Taktiež sa zameria na možnosti a vytvárania modelu MHD a jeho súčasti.

[
Mgr. Jiří Dufek, Ing. Jiří Jedlička]
3, Modelování dopravní poptávky v SW EMME/3
Přednáška byla zaměřená na ukázku dopravního modelování v programu EMME/3 a ukázku možností při modelování park and ride.

[Ing. Petr Macejka]
4, Modelování individuální automobilové dopravy v krajském měřítku
Téma se zaměří na dlouhodobé využívání modelů dopravy, jako nástroje posuzování záměrů vúzemí. Charakteristiku vstupních podkladů a požadavky na dokončený model a jeho předané části, aby došlo k předání dlouhodobě využitelného díla a minimalizaci budoucích nákladů.

[Ing. Marián Gogola, PhD]
5, Dynamicke modelovanie prepravnych vzťahov v meste
Téma se zaměřilo na ukázku dynamického modelovania dopravných vzťahov v meste Žilina, pričom budú prezentované možnosti využitia tohto spôsobu modelovania v mestskom prostredí a hodnotenia dopadov na dané územie.

[Ing. Pavel Roháč]
6, Modelování dopravy menších území uvnitř města
Téma ukázalo nutnost posuzování významných nedopravních staveb v území dopravním modelováním a dopravní hodnocení rizik dopravní obslužnosti.


Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství | info@udimo.cz

Back to content | Back to main menu