UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Modelování dopravy

Ukázka prací

Modelování dopravy, jako disciplína zažívá v posledních letech výrazné změny.
Tyto se týkají zejména významného navýšení kvality dopravních modelů i změny
celkového přístupu k této disciplíně.

Výsledkem je snaha tvořit vizuelně přehledné, přesné a komplexní modely dopravy.


Firma UDIMO spol. s r. o. nabízí vypracování modelů dopravy vysoké kvality i zabezpečuje prodej pokročilého software OmniTRANS ve verzích pro prohlížení modelů dopravy a pro tvorbu dopravních modelů.

Důležitými faktory nové koncepce jsou:

  • Ověřitelnost modelu dle průzkumů dopravy
  • Komplexní přístup při modelování měst a krajů
  • Možnost zadání neomezeně velkého území
  • Možnost zadání neomezené podrobnosti
  • Kvalitní tištěné výstupy
  • Kvalitní výstupy vhodné pro GIS aplikace
  • Kvalitní a rychlá technická podpora
  • Možnost následných aktualizací a kalibrací
  • Funkčnost "živých" modelů i po předání objednateli.


Původní zpracování modelů dopravy:

Pokročilé zpracování modelů dopravy:

Překonaná verze modelu
Nové zpracování modelů

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu