UDIMO spol. s r. o.


Go to content

O společnosti


Společnost UDIMO, spol. s r. o., Ostrava, vznikla na základech Útvaru dopravního inženýrství města Ostravy na sklonku roku 1991. Specializace společnosti je zaměřena na dopravní projektování, zejména na oblast silničního a městského dopravního inženýrství s rozsahem působnosti
po celé České republice s větším zaměřením na severní a střední Moravu a Slezsko.

Našimi zákazníky jsou především městské, obecní a krajské úřady, magistráty, ale své služby nabízíme i soukromým společnostem, institucím i jednotlivcům. Po odborné stránce spolupracujeme s externími odborníky se zaměřením na dopravní koncepci, dopravní projektování, dopravní inženýrství, městský urbanismus, ekologii, ekonomiku a právo. Významná je rovněž spolupráce s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Společnost je v současné době ve společném vlastnictví jednoho společníka. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou oprávněn jednat za společnost navenek ve všech jejich záležitostech. Zaměstnanci společnosti UDIMO, spol. s r. o. jsou průběžně školeni a informováni o novinkách a trendech v oblasti dopravního inženýrství.

Jednatelem společnosti je : Ing. Pavel Roháč a Ing. Petr Macejka Ph.D.

Základní jmění společnosti činní 250 tis. Kč. Společnost nemá v současné době žádné nesplacené pohledávky.

Bankovní spojení : Fio banka a.s., Ostrava, č.ú. 2801447565/2010

Sídlo společnosti se nachází v centru Ostravy, na Sokolské tř. 8 v třípodlažním rohovém domě u křižovatky s ulicí Na Hradbách.


Sídlo společnosti:

Mapy.cz

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu