UDIMO spol. s r. o.


Go to content

OmniTRANS

OmniTRANS

UDIMO spol. s r. o. je distributorem software pro modelování dopravy OmniTRANS pro území České republiky.

Snažíme se našim zákazníkům poskytnout jeden z nejmodernějších a uživatelsky příjemných softwarů pro dopravní modelování a plánování.

Pro naše zákazníky poskytujeme také technickou podporu k software, školení pro práci v OmniTRANS a konzultační služby.

Aktuální verze software verze 5.1 je: 5.1.34 DOWNLOAD

OmniTRANS verze 6 - červen 2011

Verze 6 přináší vyšší rychlost, stabilitu a komplexnost dopravních modelů

Poslední verze OmniTrans s číslem 8 byla vydána! Je rychlejší, stabilnější a komplexnější včetně vylepšenéhých technologií pro prezentaci výsledků. Verze 8 podporuje vícejádrové počítače, přináší novou databázi a úrovně zoomování map. Verze je postavena na rychlejším navrhování dopravních modelů a rychlejším přístupu k dopravním analýzám. Řetezec činností mezi dopravními modely a dopravní politikou se proto zkracuje.

Aktuální verze software verze 8.0.xx je zde: DOWNLOAD

Omnitrans Public transport

Dne 5. 8. 2011 vyšla nová verze software Omnitrans 6.0.2, která přináší významné usnandění propojení modelů dopravy s GIS jedním kliknutím. Systém OmniTrans od této verze plně podporuje v České republice používaný souřadný systém S-JTSK Krovak East North <102067> včetně transformace.

Modely dopravy lze tedy jednotuše doplňovat o GIS data z databází měst, obcí i ČSÚ a naopak výsledky dopravně inženýrské činnosti je vhodné dále uchovávat v GIS prostředí (*.shp) jako podklad ÚAP (Územně analytické podklady). Tato jednotná databáze poskytuje významný posun ve vědění při tvorbě územních plánů i dopravních koncepcí.

OmniTRANS - ukázka s GIS
Ukázka modelu výstavby obchodního domu

UDIMO spol. s r. o. a OmniTRANS

UDIMO má více než 20-ti letou praxi v oblasti dopravního modelování, kde využíváme od roku 2007 zejména systém OmniTRANS, který splňuje všechny odborné požadavky na efektivní modelování všech druhů dopravy jako je pěší, cyklistická, veřejná i individuální automobilová doprava. Software poskytuje uživatelsky příjemné rozhraní a disponuje vlastním programovacím jazykem na bázi RUBY. Díky naší dlouhodobé spokojenosti s OmniTRANS jsme se stali distributorem tohoto softwaru pro Český a Slovenský trh v roce 2011.

Školení pro práci v software OmniTRANS je možné objednat u firmy UDIMO v českém jazyce či anglickém jazyce. Školení muhou být upravena dle požadavků objednatele či je možné využít tréningových kurzů v ČR či v Holandsku.

Autobusová doprava Ostrava

Více o OmniTRANS

OmniTRANS je univerzální softwarové prostředí pro dopravní plánování a modelování používající moderních technik a metod. Byl vyvinut aby zvýšil kvalitu a zefektivnil stavbu dopravního modelu a zvýšil produktivitu práce. OmniTRANS dokáže vyslyšet potřeby různě zainteresovaných lidí a může sloužit jako prostředek dorozumění mezi politiky, urbanisty, architekty, dopravními inženýry a občany. Výsledky dopravního modelu je možné exportovat ve formě GIS pro prezentaci na internetu.

OmniTRANS Transport planing software

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu