UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Pasporty komunikací, chodníků, ploch

Ukázka prací

Pasport místních komunikací

Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich vlastníci (obec), přičemž minimální povinný rozsah evidence místních komunikací stanovuje vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Pasport místních komunikací jako ucelený dokument může sloužit jako podklad pro různá stavební řízení, povolování zvláštního užívání komunikací, majetkoprávní vypořádání, plánování oprav a údržby, ale také jako jeden z podkladů pro tvorbu územních plánů. Jako vhodné se jeví na pasport místních komunikací navázat pasportem (evidencí) dopravního značení.

Samotný pasport je zpracováván na digitálním mapovém podkladu (katastrální mapa, technická mapa) a výsledkem jsou mapové listy s grafickým zpracováním pasportu a tabulky obsahující vybrané informace k jednotlivým úsekům komunikací a objektům na nich (most, podjezd, tunel atd.). Výstupy z pasportu jsou jak v analogové (tištěné) tak v digitální podobě. Pasport lze také zpracovat do podoby použitelné v geografických informačních systémech (GIS).

Firma UDIMO má dlouholeté zkušenosti se zpracováváním pasportů místních komunikací jak v menších obcích (např. Trnávka, Hodslavice, region Poodří) tak ve velkých městech (např. Český Těšín, Nový Jičín, Příbor). Viz reference.

Pasport DZ

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu