UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Prognóza dopravy

Ukázka prací

Prognóza vývoje dopravy je zpracovávána dle požadavků objednatele, standartně však na 20 let dle ČSN.

Prognózy vývoje dopravy jsou důležitým nástrojem pro
posuzování stávajících i výhledových staveb. Jsou užívány pro výkonnostní posouzení komunikační sítě, jako podklad pro výhledové emisní a hlukové zatížení a zejména pro posuzování jednotlivých variant návrhů.

Při zpracování koncepčních materiálů je rovněž možné provést prognózu dělby přepravní práce tzv. modal split, který je důležitým podkladem pro hodnocení účinnosti hromadné dopravy.

Při zpracování prognóz IAD je možné se opírat o růstové koeficienty vydané ŘSD ČR, ovšem tyto mohou poskytnout pouze hrubý rámec výhledových intenzit.

Vhodnějším přístupem jsou místní prognózy dopravy, které vycházejí z analýzy zájmové lokality města či kraje, které upřednostňujeme.

Při komplexních prognózách je užíván nástroj modelování dopravy. Lokální prognózy jsou poté syntézou výhledových staveb v území a dostupných podkladů stávající dopravy a stupně automobilizace.

Prognóza přepravního výkonu ČR, 2010-2030

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu