UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Reference

Reference:
2019

Plán udržitelné městské mobility Frýdek - Místek
Plán udržitelné městské mobility Chomutov

Plán udržitelné městské mobility Kopřivnice
Plán udržitelné městské mobility Kroměříž
Plán udržitelné městské mobility Otrokovice

2018
Plán udržitelné městské mobility Havířov
Plán udržitelné městské mobility Kladno
Plán udržitelné městské mobility Teplice
Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary

Rok 2017:
Plán udržitelné městské mobility Přerov
Generel dopravy města Vyškov
Rok 2016:
Generel bezbariérových tras Dačice
Generel dopravy města Zlín

Rok 2015:
Plán udržitelné městské mobility Opava
Rok 2011:
Aktualizace dopravního modelu Uh. Hradiště
Dopravní studie města Štramberk (vč. veřejného projednání)
Studie pro zavedení cyklobusů v JMK
Posouzení ÚP Uh. Hradiště z hlediska dopravy IAD
Dočasné dopravní značení Colours of Ostrava 2011
Aktualizace pasportu dopravního značení v městském obvodu Slezská Ostrava
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov II. etapa - Studie pro uzavření provozu Svinovských mostů

Optimalizace dopravní obsluhy území města Havířova

Rok 2010:
Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje
Generel bezbariérových tras Rožnov pod Radhoštěm
Dočasné dopravní značení Colours of Ostrava 2010
Dočasné dopravní značení při rekonstrukci ČSOV Pašerových
Dočasné dopravní značení - Kanalizace města Klimkovice
Zpracování krátkého DVD záznamu pro podání žádosti o dotace ze SFDI na přechody pro chodce v Karviné
Studie cyklistické trasy podél ulic Palackého a Bezručova v Novém Jičíně
Studie cyklistické stezky Nový Jičín - Hodslavice
Analýza přepravních vztahů (Ostrava)

Rok 2009:
Kapacitní posouzení Olomouc - OK silnice I/35 - III/4436
Dopravní model města Uherské Hradiště cyklistická doprava

Studie zatrubnění potoka v podjezdu ČD pro obsluhu lokality Hrbáč
Studie řešení dopravně nebezpečných křižovatek na území města Karviné
Řešení 25 bezbariérových přechodů pro chodce
Pasport místních komunikací Český Těšín město
Kapacitní posouzení komunikační sítě v oblasti ulice Výškovické v Ostravě - Zábřehu
Pasport místních komunikací a evidence dopravního značení Trnávka
Pasport místních komunikací a evidence dopravního značení Staříč
Dočasné dopravní značení Colours of Ostrava
Pasport místních komunikací Český Těšín okolí

Rok 2008:
Bezpečnostní inspekce a návrh úprav křižovatky silnic II/486 a III/4841 v Krmelíně
Analýza dopravního zatížení města Rychnov nad Kněžnou
Dopravní model města Uherské Hradiště (IAD)
Olomouc, komunikace Pražská - Křelovská, Úprava OK s připojením pátého ramene
Studie napojení výhledové lokality RD, zastavovací studie
Komplexní dopravní studie města Kopřivnice

Rok 2007:
Studie IDS v Plzeňském kraji
Dopravní průzkum obyvatel města Zábřeh
Studie MHD města Prostějova včetně komplexní dopravní obslužnosti průmyslové zóny
Přestavba Okružní křižovatky silnic I/11 x II/475 x U nádraží x Železničářů x U koupaliště v Havířově

Rok 2006:
Zklidnění ulice Těšínská v úseku Hranečník - hranice obvodu
Optimalizace MHD ve Frýdku - Místku
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná
Dopravní průzkum města Prostějova

ČÁST - D, Optimalizace městského silničního okruhu na období pěti let
Koncepce MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí
Generel krajských silnic Jihomoravského kraje

Rok 2005:
Posouzení změny organizace dopravy v centru města Havířova pomocí modeli IAD
Dopravní průzkum města Prostějova

ČÁST - A, Průzkumy. rozbory a analýza současné dopravní situace
ČÁST - B, Prognóza dopravy, hodnocení navržených koncepcí
ČÁST - C, Problematika městského silničního okruhu

Aktualizace generálního dopravního plánu MHD v Ostravě

Rok 2004
Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji

Rok 2003
Generel dopravy Zlínského kraje
Integrovaný dopravní systém ve Zlínském krajiKoncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu