UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Urbanisticko dopravní řešení

Ukázka prací

Urbanisticko dopravní řešení se uplatňuje zejména u studií. Tyto zpracovávají komplexní pohled na uspořádání funkčních ploch a slouží jako podklad pro regulační plány či dokumentace DUR a DSP. Při řešení jsou zohledňovány funkční plochy a vazby v území, kapacita, typologie jednotlivých prvků, estetika a kompozice.

Zpracovávány jsou funkční plochy:

Plochy s funkcí dopravy

 • automobilová doprava dynamická - komunikace
 • automobilová doprava statická - parkovací a odstavné plochy
 • pěší doprava - chodníky
 • cyklistická doprava - cyklistické stezky

Plochy s pobytovou funkcí

 • veřejná prostranství
 • chodníkové plochy
 • oddechové plochy
 • dětská a dopravní hřiště
 • plochy se smíšenou dopravou
 • umístění městského mobiliáře
 • plochy sportu

Plochy zeleně

 • veřejná zeleň
 • zeleň s dělící funkcí (oddělení ploch jednotlivých druhů dopravy)
 • vysoká zeleň
 • keře

Další plochy

 • plochy pro odpadové hospodářství
 • vodní plochy
 • a dalšíSyntézou všech návrhových prvků je možné kvalitně řešit uspořádání uličních profilů, veřejných ploch, parků, ale i obytných zón či souborů.

Při zpracování je kladen důraz na člověka, jako na uřivatele. Studie často také pracují s jeho psychologií a vnímáním prostředí a jeho atraktivitou.

Zpět


Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu