UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Veřejná osobní doprava

Ukázka prací

Řešení veřejné osobní dopravy

      Cílem těchto projektů je podpora veřejné dopravy jako alternativy k rozvoji individuální dopravy a zabezpečit tak dopravní vazby, optimalizovat dané systémy veřejné dopravy (městská hromadná dopravy, linková osobní dopravy, železniční doprava) ve vztahu nabídky dopravce a poptávky cestujícího s cílem minimalizovat dotace na provoz sítě a zajistit přijatelný tarif pro co největší strukturu cestujících a nabídnout co nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vyšším stupněm projektu v oblasti veřejné dopravy je pak tvorba projektu integrovaného dopravního systému v území.

Tarifní zóny IDS ukázka
Dělba přepravní práce

Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu