UDIMO spol. s r. o.


Go to content

Zklidňování dopravy

Ukázka prací

Projekty zklidňování dopravy jsou zaměřeny zejména na zvýšení bezpečnosti dopravy rizikových úseků a křižovatek, kde dochází ke konfliktům mezi jednotlivými druhy dopravy (např. pěší - cyklisté - IAD) či konfliktům v rámci jednoho druhu dopravy (IAD - IAD).

Návrhy dopravního zklidnění vycházejí z analýzy stávajícího stavu (Bezpečnostní inspekce).

V návrhu jsou užívány jednotlivé formy zklidňujících prvků, či jejich kombinace.

Jednotlivé formy zklidňujících prvků - příklady:

  • Snížení šířky jízdních pruhů
  • Změna směrového vedení trasy
  • Vložení středního dělícího ostrova
  • Opticko-psychologická brzda
  • Změna povrchu vozovky
  • Zóny s omezenou rychlostí
  • Obytné zóny
  • Změna režimu jízdy
  • a další


Naše firma zpracovává projekty zkidňování dopravy ve stupni studie, dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a ohlášení stavby.
Koncepce, projektování, průzkumy a další odborné služby v oblasti silničního a městského inženýrství

Back to content | Back to main menu